Sociƫteit Heeren van Sminia - Huys regels

De HEEREN van SMINIA website geeft algemene informatie over de sociëteit. U kunt op het besloten ledengedeelte inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot verdere informatie over de sociëteit, haar leden en activiteiten. Zo vindt u er een overzicht van alle evenementen waarop u zich online kunt inschrijven. Tevens kunt u een bericht achterlaten of foto’s uploaden in de beschermde ledenomgeving.

Een verloren wachtwoord kan met behulp van de gebruikersnaam via de website opgevraagd worden. Bij problemen met het inloggen kunt u het secretariaat om ondersteuning vragen.

PROFIELPAGINA

Ieder lid heeft een profielpagina op de website. Van leden wordt verwacht dat zij, eventueel met assistentie van het secretariaat, het profiel completeren inclusief een foto van zichzelf, teneinde het mogelijk te maken dat leden onderling eenvoudig met elkaar in contact kunnen komen.

De juistheid van de gegevens op de profielpagina zijn de verantwoordelijkheid van het lid zelf.

INSCHRIJVING

Een nieuw lid of de partner van een lid kan zich inschrijven door middel van het invullen en verzenden van het registratieformulier onder het kopje "registratie" op de website van de HEEREN van SMINIA. Na ontvangst van de automatische betaling van het entreegeld en de contributie is het lidmaatschap een feit. Hierna zal het certificaat van lidmaatschap aan de nieuwe HEER van SMINIA worden uitgereikt.

GEGEVENS VAN DE HEEREN VAN SMINIA

Het ledenbestand wordt uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de sociëteit. Het ledenbestand wordt niet voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar gesteld.

De HEEREN van SMINIA kunnen de gegevens van de andere HEEREN gebruiken om met hen in contact te komen. De gegevens mogen niet worden gekopieerd en/of aan derden buiten de sociëteit ter beschikking worden gesteld.

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat overeenkomst tot stand is gekomen en dat de aanmelding door het bestuur is aanvaard en de betaling is ontvangen. Sociëteit HEEREN van SMINIA behoudt zich het recht een aanmelding te weigeren, waarbij sociëteit HEEREN van SMINIA niet verplicht is haar redenen in dit verband kenbaar te maken. Het lidmaatschap van sociëteit HEEREN van SMINIA is persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij daarvoor, na een daartoe strekkend verzoek, uitdrukkelijk toestemming is verkregen van het bestuur. Het lidmaatschap eindigt indien een van de partijen aan de wederpartij bij aangetekend schrijven meedeelt lidmaatschap te willen beëindigen en hierbij een opzegtermijn van een maand voor prolongatie in acht wordt genomen. 

ENTREEGELD & CONTRIBUTIE

Het entreegeld voor de sociëteit bedraagt € 500,- excl. btw voor het certificaat van lidmaatschap. Het is niet ondenkbaar dat door het hanteren van het maximum aantal leden het certificaat in waarde zal stijgen. 

Het lidmaatschap voor de sociëteit HEEREN van SMINIA gaat u aan voor een periode van één jaar en wordt jaarlijks verlengd. De contributie bedraagt € 2.500,- excl. btw per jaar.

Mocht u uw partner regelmatig mee willen nemen naar de diverse activiteiten van de HEEREN van SMINIA dan is dat mogelijk. U kunt een partner lidmaatschap afsluiten voor € 1.000,- excl. btw per jaar.

Uw lidmaatschap van de HEEREN van SMINIA is fiscaal aftrekbaar.