Het lidmaatschap voor de sociëteit HEEREN van SMINIA gaat u aan voor een periode van minimaal één jaar en het wordt jaarlijks automatisch verlengd. Iedere HEER van SMINIA ontvangt een uniek en luxe ingelijst certificaat. Dit certificaat bevestigt het lidmaatschap van de sociëteit, alsmede het onbeperkte recht van gebruik van de titel: HEER van SMINIA tijdens het lidmaatschap. Om de verscheidenheid te behouden wordt het aantal leden per branche gelimiteerd. Door een beperkt aantal leden aan te houden behoudt de sociëteit haar exclusiviteit. Na het bereiken van het maximale aantal leden kunnen nieuwe HEEREN van SMINIA uitsluitend toetreden als één van de huidige HEEREN zijn lidmaatschap overdraagt of opzegt. Het is niet ondenkbaar dat door het hanteren van het maximum aantal leden het certificaat in waarde zal stijgen. 

 

Het lidmaatschap gaat in combinatie met onderstaande exposure:
 

Gebruik wapenschild 

Leden mogen het wapenschild (logo) gebruiken bij eigen communicatie. Voor VROUWE van SMINIA is het logo uiteraard aangepast.
 

Media-aandacht

Diverse vormen van media-aandacht zijn mogelijk, in overleg ook voor u persoonlijk. Als sociëteit HEEREN van SMINIA kunnen we de nodige media-aandacht genereren.

Lidmaatschap & Contributie

Het entreegeld voor de sociëteit bedraagt € 500,- excl. btw voor het certificaat van lidmaatschap. Het is niet ondenkbaar dat door het hanteren van een maximum aan het aantal leden het certificaat in waarde zal stijgen. 

Het lidmaatschap voor de sociëteit HEEREN van SMINIA gaat u aan voor een periode van één jaar en het wordt telkens automatisch verlengd met een jaar. De contributie bedraagt € 2.500,- excl. btw per jaar. Mocht u uw partner regelmatig mee willen nemen naar de diverse activiteiten dan kunt u een partnerlidmaatschap afsluiten voor € 1.000,- excl. btw per jaar. Dit partnerlidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met uw eigen lidmaatschap.

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen en dat de aanmelding door het bestuur is aanvaard en de betaling is ontvangen. Sociëteit HEEREN van SMINIA behoudt zich het recht een aanmelding te weigeren, waarbij sociëteit HEEREN van SMINIA niet verplicht is haar redenen daarvoor bekend te maken. Het lidmaatschap van sociëteit HEEREN van SMINIA is persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij daarvoor, na een daartoe strekkend verzoek, uitdrukkelijk toestemming is verkregen van het bestuur. Het lidmaatschap eindigt indien een van de partijen aan de wederpartij bij aangetekend schrijven meedeelt het lidmaatschap te willen beëindigen en hierbij een opzegtermijn van een maand voor prolongatie in acht wordt genomen. 

Uw lidmaatschap van de HEEREN van SMINIA is fiscaal aftrekbaar.