De HEEREN van SMINIA is in 2013 ontstaan uit de behoefte aan een club in het noorden van Nederland. Voorheen ging men naar de Randstad voor een sociëteit die gericht is op het doen van zaken, waardoor zakenmensen vrijwel nooit in het noorden kwamen. Deze ontstentenis is tenietgedaan door de HEEREN van SMINIA, een sociëteit die uitgroeit tot een uniek netwerk van ondernemers en bestuurders uit heel Nederland. Business to business en plezier staan hoog in het vaandel.      

Het doen van zaken en het bereiken van doelen is het streven van de HEEREN van SMINIA. Sociëteitsleden ontmoeten elkaar in het pretentieuze Van Sminia Huys voor de betere netwerkactiviteiten. Nieuwe contacten worden opgedaan en banden worden aangehaald tijdens exclusieve bijeenkomsten en diners.

Om de diversiteit te behouden wordt het aantal leden per branche gelimiteerd. Door een beperkt aantal leden aan te houden behoudt de sociëteit haar exclusiviteit. Na het bereiken van het maximale aantal leden kunnen nieuwe HEEREN van SMINIA uitsluitend toetreden als één van de huidige HEEREN zijn lidmaatschap overdraagt. Deze overdracht geschiedt door de verkoop van het certificaat van lidmaatschap aan de nieuwe HEER van SMINIA (branchegebonden en na goedkeuring van het bestuur).